رضوا

عرفان


رضوارضوا
وحیمدیریت
عقلدرباره ما
عشقتماس با ما


فلسفهعرفان
سخن روز : 


موضوعات: بهائيت, عقـائد
نوشته شده در پنج شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۱ | نویسنده سجاد حائري نيا

شادی بهائیت از تاسیس اسرائیل

شادی بهائیت از تأسیس اسرائیل
تشکیل رژیم اشغالگر قدس به سال ۱۹۴۸ در زمان حیات شوقی افندی اتفاق افتاد. قبل از آن در سال ۱۹۴۷، سازمان ملل کمیته ای برای رسیدگی به مسأله ی فلسطین تشکیل داد. شوقی در ۱۴ جولای ۱۹۴۷، طی نامه ای به رئیس این کمیته، بر مطالب جالب توجهی از علائق مشترک بهائیت و صهیونیسم به فلسطین تأکید ورزید و ضمن مقایسه ی منافع بهائیت با مسلمانان و مسیحیان و یهودی ها در فلسطین نتیجه گرفت که «تنها یهودیان هستند که علاقه ی آن ها نسبت به فلسطین تا اندازه ای قابل قیاس با علاقه ی بهائیان به این کشور است؛ زیرا که در اورشلیم، بقایای معبد مقدسشان قرار داشته و در تاریخ قدیم، آن شهر مرکز مؤسسات مذهبی و سیاسی آنان بوده است…» .
۱۴ می ۱۹۴۸ انگلستان به قیومت فلسطین پایان داد و همان روز شورای ملی یهود در تل آویو تشکیل شد و تأسیس دولت اسرائیل را اعلام کرد. پس از آن شوقی افندی در پیام نوروز سال ۱۰۸ بدیع (۱۳۳۰٫ ش) نظر مثبت خود و قاطبه ی بهائیان را در خصوص تأسیس اسرائیل این چنین تصریح کرد: «… مصداق وعده ی الهی به ابنای خلیل و وراث کلیم، ظاهر و باهر، و دولت اسرائیل در ارض اقدس، مستقر و به استقلال و اصالت آیین» بهائی، «مقر، و به ثبت عقد نامه ی بهائی و معافیت کافه ی موقوفات» بهائی در عکا و جبل کرمل و لوازم ضروریه ی بنای مرقد باب «از رسوم» یعی عوارض و مالیات «دولت» و اقرار به رسمیت ایام تعطیلی بهائیان «موفق و مؤید» شده است.
وی همچنین در تلگراف مربوط به تشکیل هیأت بین المللی بهائی (بیت العدل بعدی) مورخ ۹ ژانویه ۱۹۵۱ (۱۳۲۹٫ ش) تأسیس اسرائیل را تحقق پیشگویی های حسینعلی بهاء و عباس افندی شمرد و سپس بین ایجاد این هیأت و تأسیس اسرائیل ارتباط مستقیم برقرار کرد. او سه علت را برای تأسیس این هیأت بیان کرد که در رأس آن ها، تأسیس اسرائیل بود: پیدایش ملت مستقل اسرائیل و تأسیس حکومتی از طرف آن ملت….» .
این مطلب بسیار عجیب و مهم است؛ زیرا چه رابطه ای است میان مؤسسه ای که قرار است به عنوان بیت العدل، رهبری بهائیان را بر عهده گیرد با تأسیس یک رژیم نامشروع و جعلی؟! شوقی سه وظیفه را برای آن هیأت برشمرده است که در رأس آن ها، ایجاد روابط با اولیای حکومت اسرائیل قرار دارد و وظیفه ی سوم نیز «ورود در مذاکره با اولیای امور کشوری در باب مسائل مربوط به احوال شخصیه» است. و در جای دیگر «استحکام روابط با امنای دولت جدید التأسیس [اسرائیل] در این ارض» را جزء وظایف هیأت بین المللی بهائی دانسته و عنوان کرده است که این هیأت «مقدمه ی تشکیل اولین محکمه ی رسمی… و منتهی به تأسیس دیوان عدل الهی… خواهد گشت.» بدین ترتیب، شوقی افندی به عنوان «مبتکر ارتباط صمیمانه با اسرائیل»پس از تأسیس این رژیم، روابطی را با آن بنا نهاد که فصل مشترک آن، حمایت و اعتماد دو جانبه می باشد؛ زیرا او تأسیس اسرائیل را «مصداق وعده ی الهی به ابنای خلیل و وراث کلیم، ظاهر و باهر» می خواند.
هیأت بین المللی بهائی (جنین بیت العدل) در نامه ای که ۱ ژوئیه ۱۹۵۲ برای محفل ملی بهائیان ایران ارسال کرد به رابطه ی صمیمانه ی شوقی با دولت اشغالگر صهیونیستی اذعان کرده است: «روابط حکومت [اسرائیل] با حضرت ولی امرالله [مساوی شوقی افندی] و هیأت بین المللی بهائی، دوستانه و صمیمانه است و فی الحقیقه جای بسی خوش وقتی است که راجع به شناسایی امر [مساوی بهائیت] در ارض اقدس [مساوی فلسطین اشغالی] موفقیت هایی حاصل گردیده است.»
بن گوریون (نخست وزیر اسرائیل، و رئیس جناح تندرو و به اصطلاح «بازها»ی آن کشور) این صمیمیت را میان رژیم اسرائیل و قاطبه ی بهائیان، گسترده دانسته است. در نشریه ی رسمی محفل ملی بهائیان ایران آمده است: «با نهایت افتخار و مسرت، بسط وگسترش روابط بهائیت با اولیای امور دولت اسرائیل را به اطلاع بهائیان می رسانیم و در ملاقات با بن گوریون نخست وزیر اسرائیل، احساسات صمیمانه ی بهائیان را برای پیشرفت دولت مزبور به او نمودند و او در جواب گفته است: از ابتدای تأسیس حکومت اسرائیل، بهائیان همواره روابط صمیمانه با دولت اسرائیل داشته اند.»
در همین چارچوب، اسرائیل امکانات ویژه ای در اختیار این فرقه ی ضاله قرار داد که شوقی در پیام آوریل ۱۹۵۴ (۱۳۳۳٫ ش) گوشه ای از آن را برشمرد. از جمله اینکه،دولت اسرائیل شعبه های محافل ملی بهائیان بعضی کشورها (نظیر انگلیس، ایران و کانادا) در فلسطین اشغالی را نیز به رسمیت شناخت تا امکان فعالیت مستقل داشته باشند: «شعبات محافل روحانیه ملیه جزائر بریتانیا و ایران و کانادا و استرالیا بر طبق قوانین و مقرارت جاریه در اسرائیل تأسیس و از طرف اولیای کشوری آن دولت رسما به سمت جامعه های دیانتی شناخته شد و به آنان اجازه و اختیار داده شده است که در هر نقطه از کشور اسرائیل، اموال غیر منقول را بلامانع به نمایندگی از طرف محافل متبوعه ی خویش ثبت نمایند.»
وی سپس مطالبی را بیان کرد که نشان دهنده ی آن است که شاید رژیم صهیونیستی برای هیچ گروه دیگری این قدر اهتمام نورزیده است و این از ارزش و اهمیت بهائیت برای آنان حکایت می کند: «با رئیس جمهور اسرائیل و نخست وزیر و پنج تن از وزرای کابینه و همچنین رئیس پارلمان آن کشور تماس و ارتباط حاصل گردید و در نتیجه اداره ی مخصوصی به نام اداره ی بهائی در وزارت ادیان تأسیس گردید و وزیر ادیان بیانات رسمی در پارلمان ایراد [کرد] و جنبه ی بین المللی امر و اهمیت مرکز جهانی بهائی را تصریح نمود و در اثر این جریانات، رئیس جمهور اسرائیل مصمم گردید در اوایل عید رضوان رسما مقام مقدس اعلی را زیارت نماید.»
به تدریج نتایج ملاقات های سیاسی، جنبه ای ملموس و عینی خود را نشان داد. یکی از نزدیکان شوقی پس از ذکر حمایت های انگلیسی فلسطین از بهائیان، به عنایات صهیونیست ها اشاره کرده و گفته است: «الآن هم دولت اسرائیل همان روش را اتخاذ نموده و دستور رسمی داده شده است که از کلیه ی عوارض و مالیات ها معاف باشند.»
البته دامنه ی حمایت ها فقط بدینجا محدود نمی شد، بلکه «موقوفات بهائی در ارض اقدس از رسومات دولتی معاف، و این معافیت بعدا شامل بیت مبارک حضرت عبدالبهاء و مسافرخانه ی شرقی و غربی نیز گردید…. عقدنامه ی بهائی به رسمیت شناخته شد، وزارت ادیان، قصر مزرعه را تسلیم نمود و وزارت معارف اسرائیل، ایام متبرکه ی بهائی را به رسمیت شناخت.»گفتنی است که حکومت اسرائیل قصر مزرعه را برای سازمان های دیگری در نظر گرفته بود، اما با پیگیری های شوقی و مراجعه ی مستقیمش به رؤسای حکومت اسرائیل، این قصر به کار این فرقه اختصاص یافت.
در تقویت بهائیت، البته سران رژیم صهیونیستی نیز مؤثر بودند و مثلا پروفسور نرمان نیویچ، از شخصیت های سیاسی و حقوقی دولت اسرائیل و دادستان اسبق حکومت فلسطینی، در زمان مسئولیتش، بهائیت را در شمار سه دین ابراهیمی (اسلام – مسیحیت و یهودی) به رسمیت شناخت.


برچسب: , , , , ,
| Comments Off on شادی بهائیت از تاسیس اسرائیل

دیدگاهها بسته است.

عقل
عرفانبازگشت به بالاي سايت             وحی پرينت صفحه
رضوا | اخبار | درباره رضوا | تماس با رضوا | رضوا در فيس بوك | رضوا در گوگل پلاس آخرين بروزرساني سايت   جمعه, ۱ خرداد ۱۳۹۴Powered By Wordpress - Designer: RezaOnline.net
بهینه سازی سایت : سئو